آزمون جامع آنلاین درس قرآن 25 فروردین 96 -پایه نهم 

آزمون درس قرآن-فروردین ماه 96 - پایه نهم

مدت زمان آزمون 7 دقیقه است.
از لحظه ای که فایل ازمون را باز نمایید ،زمان ازمون شروع خواهد شد.
لطفا پس از اتمام گزینه ثبت را فشار دهید.
هر کاربر فقط یکبار اجازه شرکت در آزمون را خواهد داشت.
 

 
 

آزمون جامع آنلاین درس ادبیات 24 فروردین 96 -پایه نهم 

آزمون درس ادبیات-فروردین ماه 96 - پایه نهم

مدت زمان آزمون 20 دقیقه است.
از لحظه ای که فایل ازمون را باز نمایید ،زمان ازمون شروع خواهد شد.
لطفا پس از اتمام گزینه ثبت را فشار دهید.
هر کاربر فقط یکبار اجازه شرکت در آزمون را خواهد داشت.
 

 
 

آزمون جامع آنلاین درس دینی 25 فروردین 96 -پایه نهم 

آزمون درس دینی-فروردین ماه 96 - پایه نهم

مدت زمان آزمون10 دقیقه است.
از لحظه ای که فایل ازمون را باز نمایید ،زمان ازمون شروع خواهد شد.
لطفا پس از اتمام گزینه ثبت را فشار دهید.
هر کاربر فقط یکبار اجازه شرکت در آزمون را خواهد داشت.
 

 
 

آزمون آنلاین شماره 4 زیست شناسی

زیست شناسی فصل 12- پایه سوم - گروه اول - زمان ازمون 10 دقیقه


 
 

آزمون جامع آنلاین درس زبان انگلیسی 25 فروردین 96 -پایه نهم 

آزمون درس زبان انگلیسی-فروردین ماه 96 - پایه نهم

مدت زمان آزمون 20 دقیقه است.
از لحظه ای که فایل ازمون را باز نمایید ،زمان ازمون شروع خواهد شد.
لطفا پس از اتمام گزینه ثبت را فشار دهید.
هر کاربر فقط یکبار اجازه شرکت در آزمون را خواهد داشت.

 
 

آزمون آنلاین شماره 3 زیست شناسی

زیست شناسی فصل 10 - پایه سوم - گروه اول - زمان ازمون 10دقیقه


 
 

آزمون آنلاین درس ادبیات خانم شاهسون -پایه نهم 

تاریخ آزمون پنجشنبه 14 و جمعه 15 آبان ماه - پایه نهم

 

مدت زمان آزمون10 دقیقه است.
از لحظه ای که فایل ازمون را باز نمایید ،زمان ازمون شروع خواهد شد.
لطفا پس از اتمام گزینه ثبت را فشار دهید.
هر کاربر فقط یکبار اجازه شرکت در آزمون را خواهد داشت.
 
 
 
 
 

 
 

آزمون آنلاین شماره 2 زیست شناسی

زیست شناسی فصل 11 - پایه سوم - گروه دوم - زمان ازمون 15 دقیقه


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

پیام های آسمان پایه هفتم درس 9 و 10


 
 

آزمون آنلاین شماره 1 زیست شناسی

زیست شناسی فصل 11 - پایه سوم -گروه اول - زمان ازمون 15 دقیقه

توضیحات:

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

پایه هشتم پیام های آسمان درس 9 و 10


 
 

آزمون آنلاین درس ادبیات خانم شاهسون -پایه هشتم  

تاریخ آزمون پنجشنبه 14 و جمعه 15 آبان ماه 94- پایه هشتم

مدت زمان آزمون15 دقیقه است.
از لحظه ای که فایل ازمون را باز نمایید ،زمان ازمون شروع خواهد شد.
لطفا پس از اتمام گزینه ثبت را فشار دهید.
هر کاربر فقط یکبار اجازه شرکت در آزمون را خواهد داشت.
 

 
 

آزمون جامع آنلاین درس قرآن 24 فروردین 96 -پایه هفتم  

تاریخ آزمون پنجشنبه 24 فروردین ماه 96 - پایه نهم


 
نقشه سایت