29 آبان 1397

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان5 (دوره اول)
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: پژوهشی - آموزشی

23 مهر 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 5 (دوره اول)
0  نظر
رتبه خبر: 2/2
(3 نظر )
ارسال شده در خبر های: پژوهشی - آموزشی

20 مهر 1397

مولف: واحد پژوهش فرزانگان 5
0  نظر
رتبه خبر: 
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: پژوهشی

20 مهر 1397

مولف: دبیرستان فرزانگان 5 (دوره اول)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پژوهشی - آموزشی

1 مرداد 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان5 (دوره اول)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پژوهشی - آموزشی

1 مرداد 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان5 (دوره اول)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: فرهنگی و هنری - پژوهشی - آموزشی

1 مرداد 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان5 (دوره اول)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پژوهشی - آموزشی

6 خرداد 1397

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان5 (دوره اول)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - پژوهشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1
 
نقشه سایت