عنوان
جلسه اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان مهرماه 97  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۷/۰۷/۲۶
گزارش
اولین جلسه 
اعضا منتخب انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 98-1397 دبیرستان فرزانگان 5 دوره اول روز پنجشنبه 21 مهر ماه تشکیل شد.
 
 
 
نقشه سایت