اهداف و برنامه های واحد مشاوره فرزانگان پنج ( دوره اول )

 

در راستای اجرایی نمودن برنامه‌های آگاهی بخشی و مشاوره ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌های مدرسه و با توجه به تنوع گستردگی در سطوح مختلف هوشمندی انواع هوش، جنسیت، فرهنگ و موقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این مدارس و وجود مسائل مشاوره‌ای خاص و همچنین مشاوره تحصیلی و شغلی متناسب با استعدادها و علایق دانش‌آموزان، توسعه خدمات روانشناسی و مشاوره ضرورت دارد. بر این اساس فعالیت‌های واحد مشاوه در سال تحصیلی 1400-1399 به شرح زیر طراحی شده است.

 

          برگزاری جلسات آموزش خانواده:

با هدف توانمند سازی خانواده‌ها در راستای آشنایی با مسائل روز نوجوانی، در طول سال تحصیلی 4 جلسه آموزش خانواده با موضوعات روز و با توجه به نیاز سنجی از خانواده‌ها، توسط کارشناس مشاوره

به طور مثال با توجه به شرایط مجازی مدرسه و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه و آموزش مجازی برای کلاس‌ها، ارتباط میان فردی بچه‌ها با یکدیگر بسیار کم و محدود به فضای مجازی شده است. به همین جهت نیاز به نظارت خانواده‌ها بر فضای مجازی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود و این امر به یکی از موضوعات مورد علاقه والدین در جلسات آموزش خانواده تبدیل شده است.

          برگزاری جلسات مشاوره فردی، خانوادگی و گروهی:
  • 🔴مشاوره‌های فردی:
  1. کمک به توسعه و توان حل مسئله دانش‌آموز در جهت رشد فکری و استدلال منطقی دانش آموز
  2. کمک به بهبود سطح درسی از طریق برنامه آموزشی
  • 🔴مشاوره خانوادگی:

1. به منظور نقش پذیری و توسعه همکاری در منزل، ارتقای مهارت همکاری و برنامه‌ریزی

2. کمک به حل مشکلات خانواده، تسهیل درک مسائل نوجوانان توسط خانواده

3. اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها جهت نظارت بر دانش‌آموز در فضای مجازی

  • 🔴برگزاری مشاوره گروهی:

             با هدف حل مشکلات گروهی دانش‌آموزان وابسته به مسائل به مدرسه و نگرانی‌ها و استرس‌های ایجاد شده ناشی از فعالیت در فضای مجازی

           دریافت بازخورد ماهیانه از دبیران و معاونین مدرسه

جهت نظارت بر عملکرد مستمر دانش‌آموز به منظور:

1. پیگیری به موقع تغییرات تحصیلی دانش‌آموزان

2. پیگیری شرایط لازم برای انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه ی نهم

3. پیگیری روند تغییرات و ارتباط با اولیا با توجه به مجازی بودن شرایط آموزش برای نظارت مستمر بر دانش‌آموز

        🔴پیشنهاد برگزاری کارسوق

در صورت امکان فعالیت حضوری بر در مدرسه که شامل کارسوق"پروانگی" جهت آشنایی با بلوغ برای پایه‌ی هفتم، کارسوق "من آگاه" با هدف مدیریت فضای مجازی و کنترل آسیب های آن و کارسوق "انتخاب" با هدف آشنایی با رشته‌های مختلف شغلی به منظور انتخاب رشته آگاهانه برای پایه‌ی نهم

 

واحد مشاوره فرزانگان پنج ( دوره اول )