اهداف و برنامه های واحد مشاوره در مدرسه متوسطه مرحله اول فرزانگان 5

 

اهداف مشاوره با توجه به اصول و مقررات سازمان آموزش و پرورش و اهداف سمپاد در این مجموعه‌ی آموزشی در چهار گام دنبال می‌شود:

گام اول: تلاش در جهت رشد فکری و استدلال منطقی در دانش‌آموزان

1- مشاوره‌های فردی کمک به توسعه‌ی توان حل مساله‌ی دانش‌آموز

2- همراهی با گروه های درسی در ایجاد طرح درس‌هایی که امکان افزایش توان استدلال منطقی را در دانش‌آموز ارتقا می‌دهد.

3- حضور در کلاس های درس و ارتباط مستقیم با دانش آموزان، افزایش شناخت و کاستی ها در توان حل مساله و استدلال منطقی

4- برگزاری نشست‌های علمی و کارگاه های حل مساله

گام دوم: رشد و توسعه مهارت‌های تحصیلی، تقویت انواع هوش، ایجاد خودآگاهی، رشد مهارت‌های یادگیری و توسعه‌ی مهارتهای شغلی و حرفه‌ای دانش‌آموزان (این اهداف تماما در همراهی و مشارکت با گروه مطالعات و گروه کامپیوتر و جلسات مشترک با گروههای علوم پایه و معاونت پژوهشی مدرسه میسر می‌شود)

1) طراحی کارسوق های آموزشی و مهارتی با هم فکری گروه های آموزشی

2) پیشنهاد برگزاری کلاس‌های آموزش مهارتی با ایده‌ی گسترش توان مهارتی و ارتقای خلاقیت در همکاری با معاونت‌های آموزش و پژوهش

3) غنی سازی کلاس های درسی از طریق جلسات مشترک با معاونت آموزشی به منظور افزایش مهارت‌های کارگروهی و ایفای نقش در گروه

4) مشاوره‌ی فردی و خانوادگی با دانش‌آموز و اولیاء به منظور نقش پذیری و توسعه‌ی همکاری در منزل، ارتقای مهارت‌های همکاری و برنامه ریزی

5) تقویت ارتباط دبیران و دانش‌آموزان و ایجاد فرصتهای آموزش مهارت‌های مطالعه، خود ارزیابی در دروس و گسترش مهارتهای ارتباطی برای رفع اشکالات و خود توانمند سازی

6) برگزاری کارسوق انتخاب جهت شناخت علایق، پتاسیل‌های درونی، گسترش آگاهی از رشته‌های تحصیلی و مهارت‌های شغلی

گام سوم: رشد و توسعه شخصیت دانش‌آموزان

1)  از طریق مشاوره‌ی فردی و خانوادگی در حل مشکلات دانش آموز با خانواده، تسهیل درک مسایل نوجوانان توسط خانواده از طریق پیشنهاد برای برگزاری جلسات اولیاء و مدرسه

2) آموزش مفاهیم عزت نفس، اعتماد به نفس و شناخت هیجانات روحی و راه‌های کنترل در کلاس‌های تفکر

3) برگزاری کارسوق پروانگی و شناخت مفهوم بلوغ و انواع بلوغ و امکان طرح پرسش از سوی دانش‌آموزان و ارتباط با متخصصین مذهبی ، پزشکان و روانشناسان

گام چهارم: تنظیم و تدوین مسئولیت‌ها و وظایف خود مشاور در ارتباط با دانش‌آموزان و مراجعان و کارکنان دیگر.

      1) جلسات مشترک با معاونت اجرایی و انضباطی به منظور وضع یا تعدیل قوانین و تسهیل اجرای قوانین توسط دانش آموزان

      2) پیگیری مستمر پیشرفت یا افت تحصیلی دانش‌آموز در همکاری با معاونت آموزشی و پشتیبان تحصیلی

3) همکاری و همراهی با مراکز مشاوره‌ی دانشگاهی جهت معرفی خانواده‌ها و فرزندانشان جهت تصحیح رفتارها و ارتباطات

 

 
 

واحد مشاوره فرزانگان 5 

 
نقشه سایت