چارت اداری

 
 

آیین نامه دانش آموزی

 
 
 

آیین نامه انضباطی

 
 

آیین نامه آموزشی

 1. بعضي دروس دانش ­آموزان داراي مواد و متوني اضافه بر كتاب هاي درسي خواهد بود. همكاري اولياء در اين زمينه ضروري است.
 2. نظام آموزشي مركز دربرگيرنده­ ي دو نيمسال است.
 3. نمره پاياني هر درس بر پايه­­ ي نمره ­ي آزمون پاياني و نمره­ ي مستمر مي­باشد.
 4. نمره­ ي مستمر هر درس بر مبناي عملكرد دانش آموزدر كارهاي كلاسي، گروهي و آزمون­هایكلاسي و هماهنگ در طول ترم منظور مي­شود.
 5. روزهای شنبه راس ساعت 7:30 صبح در مدرسه آزمون هماهنگ برگزار می­شود و تمامی نمرات این آزمونها در پایان هرماه به اطلاع خانواده خواهد رسید.
 6. دانش ­آموز هنگامي مي­تواند به ادامه ­ي تحصيل در مركز ادامه دهد كه:

الف. معدل كل ساليانه او كمتر از 14 نباشد.

ب. نمره­ ي پاياني او در هيچ يك از دروس كمتر از 12 نباشد.

 1. راهيابي دانش ­آموزان سال نهم به دبيرستان فرزانگان دوره دوم وابسته به تاييد شايستگي علمي و اخلاقي آنها توسط سرگروه ­هاي آموزشي، مشاور، معاون آموزش و اجرايي و پذيرش مديريت مركز است. بدين سان اگر واحد آموزش و مدير مدرسه راهيابي دانش­ آموزي را به دبيرستان فرزانگان مصلحت ندانند، ادامه­ ي تحصيل وي در دوره دوم دبيرستان تنها در يك مركز عادي امكان ­پذير خواهد بود.
 2. نیاز یا بی ­نیازی دانش ­آموزان سمپادی به شرکت در آزمون ورودی دبیرستان فرزانگان در گرو تصمیم سازمان سمپاد است.
 3. ناخشنودی دبیران از وضعیت درسی دانش­ آموز به سبب انجام ندادن تکالیف، نبود آمادگی برای پاسخگویی به پرسش شفاهی و دستیابی به نمره پایین در آزمونهای کلاسی هماهنگ نشانه­ی کوتاهی دانش ­آموز است و در صورت تکرار این موارد مشاور جهت چاره­ جویی اولیای دانش ­آموز را فراخوانی خواهد نمود.
 4. هدف از سپردن تکلیف هفتگی به دانش­ آموز، یادآوری و بازاندیشی مفاهیم آموزشی و چیرگی بر موضوع درس است. از اینرو دانش­ آموزان باید با برنامه ­ریزی، تکالیف خود را در خانه انجام دهد. شایسته نیست که دانش ­آموزان در جایی از مدرسه از قبیل حیاط، ناهارخوری و ... در حال نوشتن تمرین دیده شوند و یا تمرین خود را از برگه یا دفتر دیگری رونویسی کنند.
 5. مسئولیت غیبت دانش­ آموز و عقب افتادن او از درس، بر عهده­ ­ی دانش ­آموز و اولیای وی است. بایسته است دانش­ آموز غیبت کرده با یاری جستن از همکلاسی­ها و پرسش از دبیران عقب ­ماندگی درسی خود را جبران کند.
 6. در صورت عدم تعطیلی رسمی در روز کاری بین دو تعطیلی کلاس های درس طبق روال برگزار می شود و در صورت غیبت دانش آموز جبران عقب ماندگی بر عهده خود دانش آموز می باشد .

 

 
نقشه سایت