کتابخانه متوسطه مرحله اول فرزانگان 5

کتابخانه

يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع، نرخ سرانه دستيابي به منابع اطلاعاتي و مطالعاتي افراد آن جامعه است. به گونه‌اي كه جهان امروزي را جهان اطلاعات مي‌خوانند و از آن به جامعه شبكه اي نيز ياد مي‌كنند. جامعه شبكه‌اي موجب از ميان رفتن فاصله‌هاي مكاني و زماني شده است.
ويژگي بارز جامعه‌ي شبكه‌اي، استفاده از اطلاعات و دستيابي به آن‌هاست. جست و جو ،‌مطالعه و پژوهش در جامعه‌ي شبكه‌اي به شيوه‌هاي مختلف (مكتوب، شفاهي ديداري- شنيداري)و به صورت تركيبي انجام مي‌گيرد.
در قرن حاضر، با وجود گسترش رسانه‌هاي جمعي و بهره‌گيري از رايانه و اينترنت، مطالعه و كتابخواني هنوز اهميت خود را نه تنها حفظ كرده است، بلكه شاهد افزايش شمارگان كتاب‌هاي چاپ شده، افزايش متقاضيان عضويت در كتابخانه‌ها و پر رونق شدن بازار كتاب فروشان در سطح جهان هستيم.

كتاب دريچه‌اي است به سوي جهان شگفت‌انگيز علم و معرفت و مطالعه راهي است بسيار ساده و عملي براي پرورش استعدادهاي خداداد انسان و آموزش علوم و فنون كه او را در مسير رشد و تكامل راهنمايي كند. اگر بتوان مطالعه را در انسان به صورت «عادت» خود را نسبت به جهان هستي رشد و تعالي بخشد. بايد توجه داشت كه تبديل اين علاقه به عادت‌، بايد از دوران طفوليت انسان شروع شود. يكي از عوامل برانگيزاننده در امر مطالعه، حس كنجكاوي است.

كتابخواني برآيندي از مجموعه عوامل است. اين عوامل به طور عمده شامل خانواده فرد، مدرسه و محيط آموزشي است.یکی از مهمترین عوامل تاثيرگذار بر كتابخواني، محيط آموزشي آنان است. در اين عامل، عوامل فرعي بسياري مانند مدير مدرسه، معلمان، كتابخانه، كتابدار متخصص و فضاي عمومي، هم‌چنين برنامه‌هاي آموزشي مدرسه نقش دارد.

کتابخانه ی مرکز دارای 6000 جلد کتابدر موضوعات مختلف , علمی ، ورزشی ، کمک آموزشی ، هنری ، کامپیوتر ، روانشناسی و تربیتی ، سرگرمی ، رمانهای خارجی و ایرانی ، بهداشت و تغذیه ، تاریخ و جغرافیا ، ادبیات ، مذهبی و ........ می باشد .

از جمله فعالیت هایی که توسط مسئول کتابخانه علاوه بر کارهای فنی در طول سال تحصیلی انجام می شود عبارت است از :

  • برگزاری نمایشگاههای کتاب با توجه به مناسبت های مختلف
  • خریداری کتابهای مختلف با توجه به تقاضا و زمینه ی علاقمندی دانش آموزان
  • فراهم کردن امکان بازدید دانش آموزان از نمایشگاهای مختلف برگزار شده توسط ارگانها و سازمانهای مختلف
  • برگزاری مسابقات کتابخوانی
  • برگزاری برنامه های ویژه در هفته ی کتاب و کتابخوانی
  • فعال کردن برد مربوط به کتابخانه با موضوعات معرفی نویسندگان و شاعران ، معرفی کتاب های مختلف و موضوعات علمی و ..........
  • تهیه ی فرم سیر مطالعاتی در هر ماه و نصب بر روی برد
  • معرفی دانش آموزان کتابخوان و فعال 
 
 

کتابخانه متوسطه مرحله اول فرزانگان 5

 
نقشه سایت