تماس با ماآدرس : شهرک قدس - فاز 6- ایوانک غربی- گل افشان- کوچه اقاقیا- دبیرستان فرزانگان 5 تهران (دوره اول)
تلفن تماس :

 021-88082674

021-88372323

021-88590444

فکس : 88366181
 
 
 

دبیرستان دوره اول فرزانگان5

 
 

پیام رسان

گیرنده
 
 

گفتگوی آنلاین

اتاقهای گفتگو
ردیف 
1 نام اتاق: فرزانگان 5گنجایش: 1000کاربران حاضر: 1 
نام:
 
نقشه سایت