تماس با ما

 آدرس : شهرک قدس انتهای فاز شش ، خیابان ایوانک غربی ، خیابان اقاقیا ، دبیرستان فرزانگان پنج ( دوره اول )
تلفن تماس :

021-88082674

021-88590444

021-88372323

دبیرستان فرزانگان پنج ( دوره اول )

گفتگوی آنلاین

اتاقهای گفتگو
ردیف 
1 نام اتاق: فرزانگان 5گنجایش: 1000کاربران حاضر: 0 
نام:

پیام رسان

گیرنده