دبیرستان دخترانه فرزانگان 5(دوره اول)


گزارش جلسات انجمن
سال تحصیلی

ردیف عنوان تاریخ
1 اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
2 انتخابات انجمن اولیا ۱۳۹۸/۰۷/۱۱