دبیرستان دخترانه فرزانگان 5(دوره اول)
نمازخانه متوسطه دوره اول فرزانگان 5 تهران