معرفی کارگاه های پژوهشی

 

کارگاههای پژوهشی در طول سال تحصیلی هر هفته در ساعت های پژوهش برگزار می شوند این کارگاهها با هدف شناسایی استعداد ها و مهارت های دانش آموزان و زمینه های علاقمندی آنها برنامه ریزی و اجرا می شود در طول کارگاهها تلاش می شود دانش آموزان در قالب کارگاه و در کنار دبیران مجرب پژوهش ، تجربه های واقعی از علوم مختلف را کسب کنند .

کارگاههای پژوهش اصلی ترین فعالیت معاونت پژوهشی مرکز می باشد که دانش آموزان را به سمت انجام پروژه های علمی هنری  سوق داده و ضمن انجام فعالیت ، آموزش های لازم در ارتباط با فعالیت های گروهی ، مدیریت زمان و مستند سازی و ..... را به دانش آموزان می دهد .

نتیجه ی فعالیت های پژوهشی دانش آموزان در نمایشگاه پژوهش تحت عنوان  "اورنگ " به نمایش گذاشته می شود . 

اهداف کارگاههای پژوهش :

  • —ایجاد پرسش و چالش در ذهن دانش آموزان
  • —وارد کردن دانش آموزان در مسیر فعالیت های پژوهشی
  • —آشنا نمودن دانش آموزان با روش های طرح پرسش و روش هایی دستیابی به پاسخ آن پرسش
  • —کمک به دانش آموزان برای رسیدن به ایده های جدید در روند انجام یک پروژه
  • —آشنا شدن دانش آموزان با روش های مستند سازی یک فعالیت پژوهشی
  • —شرکت در گروه و انجام فعالیت های گروهی هدفمند
  • —آموزش سیستم مدیریت زمان به دانش آموزان

اخبار و گزارش های کارگاه های واحد پژوهش