دبیرستان دخترانه فرزانگان 5(دوره اول)
معرفی کارگاه های پژوهشی

 

کارگاههای پژوهشی در طول سال تحصیلی هر هفته در ساعت های پژوهش برگزار می شوند این کارگاهها با هدف شناسایی استعداد ها و مهارت های دانش آموزان و زمینه های علاقمندی آنها برنامه ریزی و اجرا می شود در طول کارگاهها تلاش می شود دانش آموزان در قالب کارگاه و در کنار دبیران مجرب پژوهش ، تجربه های واقعی از علوم مختلف را کسب کنند .

کارگاههای پژوهش اصلی ترین فعالیت معاونت پژوهشی مرکز می باشد که دانش آموزان را به سمت انجام پروژه های علمی هنری  سوق داده و ضمن انجام فعالیت ، آموزش های لازم در ارتباط با فعالیت های گروهی ، مدیریت زمان و مستند سازی و ..... را به دانش آموزان می دهد .

نتیجه ی فعالیت های پژوهشی دانش آموزان در نمایشگاه پژوهش تحت عنوان  "اورنگ " به نمایش گذاشته می شود . 

اهداف کارگاههای پژوهش :

  • —ایجاد پرسش و چالش در ذهن دانش آموزان
  • —وارد کردن دانش آموزان در مسیر فعالیت های پژوهشی
  • —آشنا نمودن دانش آموزان با روش های طرح پرسش و روش هایی دستیابی به پاسخ آن پرسش
  • —کمک به دانش آموزان برای رسیدن به ایده های جدید در روند انجام یک پروژه
  • —آشنا شدن دانش آموزان با روش های مستند سازی یک فعالیت پژوهشی
  • —شرکت در گروه و انجام فعالیت های گروهی هدفمند
  • —آموزش سیستم مدیریت زمان به دانش آموزان

 
اخبار و گزارش های کارگاه های واحد پژوهش