مناسبت ها
جهت مشاهده همه خبرها روی آرشیو خبرها کلیک کنید.
آزمون ورودی المپیاد

پرسشنامه المپیاد

ثبت نام آزمون ورودی المپیاد

فراخوان ثبت نام کلاس های زبان خارجه

لینک اف لاین ارایه نمایشگاه مجازی اورنگ ۷ پروژه ها

زمان ارائه های آنلاین کلاس های پژوهشی نمایشگاه اورنگ 7

زمان شروع ارائه های آنلاین پژوهشی

لینک و سانس های ارائه کلاس مازیار

لینک و سانس های ارائه کلاس قالی بافی

لینک و سانس های ارائه کلاس سوم شخص حاضر

لینک و سانس های ارائه کلاس من فرزانگانی

لینک و سانس های ارائه کلاس پادکست

لینک و سانس های ارائه کلاس انیمیشن

لینک و سانس های ارائه کلاس روان نویس

لینک و سانس های کلاس بالا افتادن

لینک و سانس های ارائه کلاس خبرنگار زبل

لینک و سانس های ارائه کلاس عکاسی

لینک و سانس های ارائه کلاس نگارستان

افتتاحیه و برگزاری نمایشگاه اورنگ7

سرود ملی جدید فرزانگان۵ در راه است.

شرح برنامه آنلاین نمایشگاه علمی پژوهشی فرهنگی دبیرستان فرزانگان 5

هفتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی دبیرستان فرزانگان پنج _ اورنگ ۷

دعوتنامه هفتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی دبیرستان فرزانگان پنج _ اورنگ ۷

دریافت کارنامه مشاور محترم پایه نهم

روز شمار نمایشگاه مجازی اورنگ ۷
دبیرستان دوره اول فرزانگان 5
پیام رسان  
گیرنده